Skip to content

Tłumacz przysięgły języka polskiego i niemieckiego z Berlina

Jako tłumacz dyplomowany i przysięgły języka polskiego i niemieckiego (zaprzysiężony przez prezydenta sądu krajowego miasta Frankfurt a. M.) posiadam uprawnienia do wykonywania tłumaczeń wszelkiego rodzaju dokumentów, m. in. dokumentów sądowych, procesowych, aktów urzędów stanu cywilnego, zaświadczeń, certyfikatów oraz świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikację w zawodzie. Każde tłumaczenie przysięgłe podpisuje i poświadczam pieczęcią.

Moja oferta tłumaczeń przysięgłych obejmuje:

 • akt chrztu
 • akt i świadectwo USC
 • akt małżeństwa (odpis aktu małżeństwa)
 • akt notarialny
 • akt przeniesienia własności
 • akt urodzenia (odpis aktu urodzenia)
 • akt założycielski
 • akt zgonu (odpis aktu zgonu)
 • dokument korporacyjny
 • dokument księgowy
 • dokument rachunkowy
 • dokument rozwodowy
 • dokument sądowy
 • dokument spadkowy
 • dokument tożsamości
 • dokumenty finansowe
 • dokumenty urzędowe (wszelkie rodzaje)
 • dyplom
 • dyplom uniwersytecki (świadectwo ukończenia studiów)
 • karty pojazdów
 • kontrakt handlowy
 • licencja kierowcy
 • nakaz aresztowania
 • odpis z KRS
 • opinia prawna
 • orzeczenie sądu
 • oświadczenie
 • pismo procesowe
 • polisa ubezpieczeniowa (OC/AC)
 • postanowienie
 • pozew
 • prawo jazdy
 • protokół
 • raport finansowy
 • regulamin
 • suplement do dyplomu
 • akt chrztu
 • skarga i zażalenie
 • sprawozdanie finansowe
 • suplement do dyplomu
 • świadectwo czeladnicze
 • świadectwo dojrzałości
 • świadectwo dojrzałości liceum medycznego
 • świadectwo kierowcy
 • świadectwo o niekaralności
 • świadectwo podoktorskie
 • świadectwo pracy
 • świadectwo rejestracji
 • świadectwo spadkowe
 • świadectwo szkolne
 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • świadectwo ukończenia liceum
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • świadectwo ukończenia technikum
 • świadectwo urodzenia
 • testament
 • umowa gospodarcza
 • umowa kredytowa
 • umowa handlowa
 • umowa kupna i sprzedaży
 • umowa kupna i zbycia nieruchomości
 • umowa licencyjne
 • umowa najmu lokalu
 • umowa o funkcji zabezpieczającej
 • umowa o nieujawnianiu informacji
 • umowa o świadczeniu usług
 • umowa organizacyjna
 • umowa przeniesienia własności
 • umowa spółki
 • wyrok sądu
 • zaświadczenie i gwarancja bankowa
 • zaświadczenie lekarskie
 • zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu

Proszę także o kontakt, jeśli Twój dokument nie znajduje się na liście.

Jak odbywa się proces tłumaczenia przysięgłego?

Wszelkie dokumenty, od aktu urodzenia do świadectwa, mogą Państwo przynieść do mojego biura w dzielnicy Berlin-Kreuzberg lub przesłać mi w formie zdjęcia lub fotokopii na mój adres email.

Więcej informacji na temat tłumaczeń przysięgłych z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski.

Back To Top