Skip to content

Tłumaczenia przysięgłe (poświadczone) z języka polskiego na niemiecki — co warto wiedzieć

Kto ma prawo do sporządzenia tłumaczenia poświadczonego z języka polskiego?

Na terenie Niemiec uprawnienie do sporządzania tłumaczeń przysięgłych lub potwierdzonych ma jedynie tłumacz zaprzysiężony przez prezydenta danego sądu krajowego (Landgericht). Ponieważ tłumaczenie świadectwa, aktu małżeństwa lub dokumentów prawnych wymaga wiedzy prawniczej oraz doskonałej znajomości języka polskiego oraz niemieckiego, tłumacz przysięgły musi posiadać odpowiednie kwalifikacje. W moim przypadku jest to ukończenie studiów translatoryki języka polskiego i niemieckiego oraz języko- i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji (FTSK Uni-Mainz) w Germersheim z tytułem tłumacza dyplomowanego (Diplom-Übersetzer).

Kiedy potrzebne jest tłumaczenie potwierdzone lub zaprzysiężone?

Ponieważ tłumaczenie aktu urodzenia, świadectwa ukończenia liceum lub dyplomu wraz z suplementem potrzene jest przeważnie w sprawach urzędowych lub zawodowych, tłumaczenia takich dokumentów muszą być poświadczone klauzulą o poprawności i kompletności tłumaczenia oraz stemplem i podpisem tłumacza przysięgłego. Prawo do tego ma jedynie tłumacz przysięgły. W zasadzie każde tłumaczenie z jezyka polskiego tłumacz może zaprzysiężyć, jednak wymagane jest ono z reguły od niemieckich urzędów i pracodawców.

Na co tłumacz przysięgły języka polskiego musi uważać?

Tłumaczenie dokumentów wymaga od tłumacza języka polskiego na niemiecki nie tylko doskonałych znajomości obu języków oraz wysoką wiedzę fachową. Często tłumacz przysięgły natyka się na nieoczekiwane przeszkody, takie jak błędnie napisane nazwisko w akcie małżeństwa lub urodzenia, np. Novak zamiast Nowak. Aby tłumaczenie poświadczone było poprawne, tłumacz przysięgły jest zobowiązany w odpowiedni sposób wskazać na błąd  w oryginale dokumentu. To tylko jeden z wielu przykładów reguł, które tłumacz przysięgły musi przestrzegać.

Ile kosztuje tłumaczenie przysięgłe (poświadczone) z języka polskiego na niemiecki?

Moje ceny za tłumaczenia np. świadectwa pracy lub wyroku sądu obliczam indywidualnie, w zależności od ilości tekstu, stempli, wzmianek itp.

Dowiedz się więcej o moich tłumaczeniach z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski.

Back To Top